Medewerkers van financiële ondernemingen waarvan een deel van de vaste beloning uit aandelen bestaat, mogen die pas na vijf jaar verkopen. Dit moet ervoor zorgen dat perverse prikkels in de financiële sector worden tegengegaan en het vertrouwen in de financiële sector wordt vergroot.

Lees het volledige artikel op Nextens

Als reactie op de kinderopvangtoeslagaffaire komt het CDA met een plan voor een speciale ombudsman voor belastingbetalers. Deze fiscale ombudsman zou mensen moeten bijstaan die in de problemen komen met toeslagen of bijvoorbeeld bij uitstel van betaling. Het plan krijgt steun van een meerderheid van de Tweede Kamer.

Lees het volledige artikel op Nextens

Ook bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden krijgt de Belastingdienst gelijk in een zogenaamde Edelweisszaak. De Edelweissroute is erop gericht het recht van successie/erfbelasting over zwart vermogen van de erflater te ontduiken door pas na het verstrijken van de navorderingstermijn van 12 jaar de Belastingdienst te informeren. Het hof is van mening dat de in artikel 66 van de Successiewet opgenomen onbeperkte navorderingsbevoegdheid niet in strijd met het (Europese) recht is.

Lees het volledige artikel op Nextens

Als reactie op de toeslagenaffaire wil het CDA dat er een speciale ombudsman komt voor de rechten van belastingbetalers. Een fiscale ombudsman kan mensen bijstaan in problemen met toeslagen of aanvragen van uitstel van betaling. Het voorstel wordt door een Kamermeerderheid gesteund.

Lees het volledige artikel op Nextens

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden stelt de Belastingdienst in het gelijk in een zogenoemde Edelweisszaak. De Edelweissroute is erop gericht het recht van successie/erfbelasting over zwart vermogen te ontduiken door pas na het verstrijken van de navorderingstermijn van 12 jaar de Belastingdienst te informeren. Het hof oordeelt dat de in artikel 66 SW opgenomen onbeperkte navorderingsbevoegdheid niet in strijd met het (Europese) recht is.

Lees het volledige artikel op Nextens

Ongeveer een derde van alle bedrijven in Nederland met 10 tot 25 werknemers heeft tot en met 12 juni uitstel van betaling bij de Belastingdienst aangevraagd en ook gekregen. Bedrijven in de horecasector kregen het vaakst uitstel van betaling. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis.

Lees het volledige artikel op Nextens

“We werken nu zo’n 8 jaar met Nextens en ik vind de software gewoon heel fijn werken. Het werkt razendsnel en er is een grote focus op doorontwikkeling. Dat past goed bij ons", aldus Twan van de Wiel, eigenaar TvdW.

Lees het volledige artikel op Nextens

Er komt op Prinsjesdag een ander voorstel om een groot deel van de mensen die belasting betalen in box 3 tegemoet te komen. Dit komt in plaats van de vorig jaar gepresenteerde contouren om het box 3‑stelsel aan te passen. Het oorspronkelijke voorstel kwam weliswaar spaarders tegemoet, maar benadeelde andere belastingplichtigen in box 3.

Lees het volledige artikel op Nextens

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft afgelopen donderdag tegen twee belastingambtenaren gevangenisstraffen geëist tot tien maanden. Dit gebeurde in de rechtbank Rotterdam. Volgens het OM gebruikten de twee ambtenaren die naast hun werk bij de fiscus een eigen advieskantoor runden de belastingsystemen bij de advisering van hun cliënten.

Lees het volledige artikel op Nextens

Mkb-ondernemers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen vanaf dinsdag 30 juni 2020 de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor juni tot en met september 2020.

Lees het volledige artikel op Nextens

Register Belasting Adviseurs