Veel bedrijven zullen informatie niet meer delen met de overheid als ze het risico lopen dat die informatie openbaar wordt gemaakt. Dat schrijven de ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW over de Wet open overheid (Woo).

Lees het volledige artikel op Nextens

De regering heeft aandacht voor de uitdagingen voor familiebedrijven in Nederland, inclusief het belang van de bedrijfsopvolging. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken schrijft dit in een toelichting op cijfers over familiebedrijven en een onderzoek naar knelpunten.

Lees het volledige artikel op Nextens

Het kabinet wil ondernemers stimuleren om tijdens de coronacrisis nieuwe bedrijfsmiddelen aan te schaffen en geplande investeringen naar voren te halen. Per 1 januari 2021 wordt daarom de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) ingevoerd.

Lees het volledige artikel op Nextens

Een groep van 78 beleggingsfondsen heeft zich gemeld bij de voorzieningenrechter deze week. Ze vragen de rechter hen te vrijwaren van omzetbelasting over de vergoedingen die zij betalen aan hun vermogensbeheerders. Die btw-vrijstelling is door de Belastingdienst opgezegd. De fondsen worden vertegenwoordigd door Baker McKenzie.

Lees het volledige artikel op Nextens

Werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) 1.0 kunnen vanaf 7 oktober een aanvraag indienen voor een definitieve berekening van het subsidiebedrag. In sommige gevallen is hiervoor een accountantsverklaring verplicht. Als de aanvrager geen accountantsverklaring hoeft te overleggen, moet hij mogelijk een derdenverklaring inleveren.

Lees het volledige artikel op Nextens

In het Belastingplan 2021 staan tal van van mooie beloftes. Het belastingstelsel moet eenvoudiger, beter uitvoerbaar en de menselijke maat in acht nemen. Daarnaast moet ook de rechtszekerheid worden verbeterd. Dit is het gevolg van de bevindingen van de commissie-Donner over de rigide en strenge uitvoering van de kinderopvangtoeslag.

Lees het volledige artikel op Nextens

De parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag is gestart met het oproepen van politieke hoofdrolspelers, ambtenaren en ex-politici voor verhoor. Ook premier Mark Rutte zal onder ede worden verhoord. Dat komt doordat onder zijn leiding in 2013 het kabinet inzette op een harde aanpak van fraude. Rutte stelde dan ook de ministeriële commissie fraudeaanpak in.

Lees het volledige artikel op Nextens

Op 16 oktober 2020 werd een conclusie van A-G Wattel van 28 september 2020 gepubliceerd. Hierbij staat de vraag centraal hoe de subjectieve vrijstelling van een vereniging of stichting moet worden toegepast indien deze nog geen vijf (ondernemings)jaren bestaat.

Lees het volledige artikel op Nextens

De opleving van het coronavirus en de huidige maatregelen hebben flinke gevolgen voor de economie. Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor ondernemers die door de recente maatregelen een onevenredig harde klap hebben gekregen. Zo krijgt de horeca een eenmalige subsidie op aangelegde en nu onbruikbare voorraad. Ook komen meer sectoren – waaronder de transportsector – in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Daarnaast komt het kabinet de evenementenbranche te hulp, die vaak een groot deel van de jaaromzet in de zomermaanden verdient.

Lees het volledige artikel op Nextens

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) stelt dat de in te voeren bronbelasting op renten en royalty’s naar laag belastende landen maximaal 15 procent mag bedragen. En ook na de recente nota van wijziging is er nog steeds sprake van een overkill in de hybridebepalingen. De aanbeveling is om deze weg te nemen door het fiscale kwalificatiebeleid aan te passen.

Lees het volledige artikel op Nextens

Register Belasting Adviseurs