Belastingadviseurs geven aan een verharding te ervaren in hun relatie met medewerkers van de Belastingdienst. Het kost steeds meer moeite om de juiste informatie te krijgen en veel adviseurs missen een vast contactpersoon bij de fiscus. Dit staat in het vandaag gepubliceerde onderzoek van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en het Register Belastingadviseurs (RB).

Lees het volledige artikel op Nextens

Er wordt te weinig geleerd van het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) door de middelgrote en kleine accountantskantoren. Er moet 'toezicht op maat' komen en accountantskantorenorganisatie SRA moet een wettelijk verankerde rol krijgen. Dit zegt de voorzitter Paul Dinkgreve van de netwerkorganisatie die 370 accountantskantoren vertegenwoordigt.

Lees het volledige artikel op Nextens

De technologische ontwikkeling is in veel rechtsgebieden waarneembaar. In de digitale economie ontplooide zich het fenomeen cryptovaluta, met Bitcoin als marktleider. Een technologische ontwikkeling die fiscaal tot nog toe een heet hangijzer blijkt te zijn.

Lees het volledige artikel op Nextens

Om verschillende redenen kunnen ondernemers te maken krijgen met (tijdelijke) financiële of cashflow problemen. Als bepaalde belastingschulden niet tijdig kunnen worden voldaan, is het van groot belang dat dit bij de Belastingdienst wordt gemeld.

Lees het volledige artikel op Nextens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overweegt een extra taks voor mensen die profiteren van overheidsinvesteringen zoals bijvoorbeeld ov-uitbreidingen. Dit om het begrotingstekort van tot 2040 te verlagen. Dit blijkt uit documenten die het ministerie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd in het afgelopen half jaar.

Lees het volledige artikel op Nextens

Nederland heeft een protocol tot wijziging van het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland ondertekend. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt tegen belastingontwijking. Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt over het heffingsrecht over pensioenen.

Lees het volledige artikel op Nextens

De Bond voor Belastingbetalers geeft aan verheugd te zijn over de uitspraak van de Hoge Raad in de collectieve rechtszaak over de vermogensrendementsheffing. Hoewel cassatie ongegrond is verklaard, beschouwen zij de uitspraak van de Hoge Raad als positief.

Lees het volledige artikel op Nextens

De FIOD heeft op 13 juni doorzoekingen gedaan bij 2 bedrijven in Dordrecht en Lijnden. 3 mannen staan onder verdenking van het ontduiken van omzetbelasting en het doen van valse aangifte omzetbelasting en invoeraangiften voor een bedrag van 18,6 miljoen euro. Er zijn geen aanhoudingen gedaan. Wel is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie.

Lees het volledige artikel op Nextens

Belasting heffen we overal op in Nederland. Verdien je het minimumloon? Dan betaal je ongeveer 150 euro belasting per maand. Koop je een brood, dan betaal je 9 procent btw. Maar ben je een grote multinational? Dan heb je kans dat je in dit land geen winstbelasting hoeft te betalen”.

Lees het volledige artikel op Nextens

De Hoge Raad stelt in het arrest vandaag dat de wetgever er onterecht vanuit is gegaan dat 4 procent vermogensrendementsheffing voor de jaren 2013 en 2014 haalbaar was, zonder dat belastingplichtigen daar (veel) risico voor moesten nemen.

Lees het volledige artikel op Nextens

Register Belasting Adviseurs