Waarom meer betalen als minder kan: Taks planning of misbruik van recht?

De regel is dat belastingplichtigen mogen kiezen voor de meest gunstige btw-route. Dit recht wordt echter beperkt door het leerstuk misbruik van recht.

Lees het volledige artikel op Nextens


Register Belasting Adviseurs