Ook ‘oude’ getto-uitkering is onbelast

Hof Amsterdam heeft geoordeeld dat ook over zogeheten ‘getto-uitkeringen’ uit 2015 geen belasting mag worden geheven. Dergelijke uitkeringen uit 2016 en later waren al eerder vrijgesteld van belastingheffing.

Lees het volledige artikel op Nextens


Register Belasting Adviseurs