Belasting- en premiedruk afgelopen jaren weer opgelopen

De druk van inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen en overige premies op het bruto-inkomen van huishoudens is de afgelopen jaren weer opgelopen. Hoewel het verschil tussen 2017 en 2018 gering is, is toch een stijgende lijn te herkennen.

Lees het volledige artikel op Nextens


Register Belasting Adviseurs