Voorraad in het buitenland en btw

Als ondernemer ziet u ook vaak kansen buiten de Nederlandse grens. Misschien zien buitenlandse klanten nog wel meer in uw producten dan de Nederlandse. Daar komt wel de btw om de hoek kijken.

Lees het volledige artikel op Nextens


Register Belasting Adviseurs