Accountantsverklaring vereist vanaf 100.000 euro voor NOW-regeling

Bedrijven die een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) hebben een accountantsverklaring nodig voor voorschotten vanaf 100.000 euro. Een accountantsverklaring is ook verplicht bij de toekenning van een subsidie van 125.000 euro of meer.

Lees het volledige artikel op Nextens


Register Belasting Adviseurs