Hof stelt Belastingdienst in het gelijk in Edelweisszaak

Ook bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden krijgt de Belastingdienst gelijk in een zogenaamde Edelweisszaak. De Edelweissroute is erop gericht het recht van successie/erfbelasting over zwart vermogen van de erflater te ontduiken door pas na het verstrijken van de navorderingstermijn van 12 jaar de Belastingdienst te informeren. Het hof is van mening dat de in artikel 66 van de Successiewet opgenomen onbeperkte navorderingsbevoegdheid niet in strijd met het (Europese) recht is.

Lees het volledige artikel op Nextens


Register Belasting Adviseurs