Oud directeur-generaal fiscus wijst naar Sociale Zaken

Volgens oud directeur-generaal Peter Veld hield het ministerie van Sociale Zaken vast aan de harde praktijken in de toeslagenaffaire. De Belastingdienst zelf wilde minder streng optreden. De staatssecretarissen Frans Weekers en Eric Wiebes wilden het beleid juist minder rigide uitvoeren stelde Veld tegenover de ondervragingscommissie.

Lees het volledige artikel op Nextens


Register Belasting Adviseurs