Eenvoudig corrigeren op basis van de guldensteekproef?

Een kerntaak of één van de kerntaken die bij de Belastingdienst ligt, is om de aanvaardbaarheid van door belastingplichtigen ingediende aangiften te beoordelen. Bij de uitvoering van haar controletaak kan de Belastingdienst van verschillende controlemethoden gebruik maken. Eén van die methoden is de guldensteekproef, ook wel de geldsteekproef genoemd.

Lees het volledige artikel op Nextens


Register Belasting Adviseurs