Dat de Belastingdienst in het kader van de belastingheffing vragen kan stellen aan belastingplichtigen is ons niet vreemd. Indien en voor zover deze vragen relevant kunnen zijn, zijn belastingplichtigen verplicht deze te beantwoorden. Inmiddels zijn er nu ook andere partijen die vragen stellen die de fiscaliteit raken.

Lees het volledige artikel op Nextens

De voorwaarden voor de samenwerking van financiële ondernemingen met een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en freelancers en zzp'ers zijn niet bij iedereen bekend. Het is vaak onduidelijk wanneer werkzaamheden verricht mogen worden door de freelancers of zzp’ers. Daarom zet de AFM de voorwaarden nog maar eens op een rij.

Lees het volledige artikel op Nextens

“De fiscale eenheid moet behouden blijven”, vinden MKB-Nederland en VNO-NCW. Althans, tot er betere alternatieven op tafel komen voor een nieuwe groepsregeling. Dat laten zij weten na de eerste consultatie door het ministerie van Financiën.

Lees het volledige artikel op Nextens

De Nederlandse Bank (DNB) wil dat banken actief gaan onderzoeken of hun klanten belasting ontwijken. Belastingontwijking is niet illegaal, maar toch zouden banken hier actief mee bezig moeten zijn. Het zou zelfs reden kunnen zijn om cliënten te weigeren, meent de toezichthouder.

Lees het volledige artikel op Nextens

Het kenniscentrum van de NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam NEMACC heeft onderzoek gedaan naar de toepassing van data-analyses in de MKB-accountantspraktijk. Het dient als stimulans voor accountants om zelf aan de slag te gaan met data-analyses bij hun samenstellings- of controleklanten.

Lees het volledige artikel op Nextens

Op 12 juli 2019 is het wetsvoorstel van de EU‑richtlijn inzake ‘mandatory disclosure’ bij de Tweede Kamer ingediend. In deze richtlijn is de verplichting tot de automatische uitwisseling van gegevens en inlichtingen voorgeschreven over zogenoemde meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies. Wat houdt de wet precies in?

Lees het volledige artikel op Nextens

Belastingplichtigen mogen fiscaal de voordeligste weg zoeken. Zo lang zij geen strafbare feiten plegen en binnen de grenzen van de wet blijven, is hooguit sprake van belastingontwijking en niet van belastingontduiking. Toch worden bedrijven aan de schandpaal genageld als zij optimaal gebruik maken van fiscale regelingen.

Lees het volledige artikel op Nextens

Uit een op 22 juli gepubliceerd consultatiedocument flitskrediet blijkt dat minister van Financiën Wopke Hoekstra omstreden buitenlandse flitskrediet aanbieders wil aanpakken. Het gaat om kortlopende onlineleningen tegen torenhoge rente. Het kaninet wil de buitenlandse kredietverstrekkers onder Nederlandse regels laten vallen.

Lees het volledige artikel op Nextens

De Belastingdienst stuurt een brief aan ondernemers die minimaal 1 jaar geen btw hebben afgedragen of in aftrek hebben gebracht, de zogenoemde nihil-aangevers. De Belastingdienst gaat ervan uit dat de onderneming is gestopt en trekt het btw-nummer in tenzij de ondernemer uiterlijk 2 september reageert.

Lees het volledige artikel op Nextens

Hoe maak je een advieskantoor klaar voor de toekomst? In dit kennisdocument nemen we je mee in het ontwikkelingstraject van de vertrouwd adviseur. Met dit document in de hand kan de discussie op kantoor inhoudelijk worden gevoerd en concrete stappen worden gezet om het accountants- of belastingadvieskantoor toekomstproof te maken.

Lees het volledige artikel op Nextens

Register Belasting Adviseurs