De regel is dat belastingplichtigen mogen kiezen voor de meest gunstige btw-route. Dit recht wordt echter beperkt door het leerstuk misbruik van recht.

Lees het volledige artikel op Nextens

De staatssecretaris heeft Kamervragen beantwoord over het artikel 'Scandinavisch belastingmodel voorkomt excessief lenen van eigen bv'. Een duaal belastingstelsel is een stelsel dat kapitaalinkomen en arbeidsinkomen apart belast.

Lees het volledige artikel op Nextens

Voorzitter Marco van der Vegte van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zegt dat het beeld van de beroepsgroep flink zou verbeteren als toezichthouder AFM niet eens in de drie jaar, maar ieder jaar zou rapporteren over de kwaliteit van controledossiers.

Lees het volledige artikel op Nextens

Het kabinet wil per 1 januari 2021 een vliegbelasting invoeren. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een Europese belasting op luchtvaart. Voor het geval een Europese vliegbelasting te lang op zich laat wachten is een wetsvoorstel voor een nationale vliegbelasting uitgewerkt van 7 euro per vertrekkende passagier, dat vandaag via het Kabinet van de Koning aan de Tweede Kamer is gestuurd. Transferpassagiers worden uitgezonderd.

Lees het volledige artikel op Nextens

“Wacht niet te lang met het oppakken en implementeren van technologische ontwikkelingen. Je moet nu mee, anders ben je over een paar jaar uitgespeeld”, stelt Erik Verstraten van Verstraten & Partners.

Lees het volledige artikel op Nextens

Logius meldt ons dat Digipoort op zaterdag 18 mei van 06.00 uur tot 24.00 uur onderhoud gepland heeft staan. Hierdoor zijn bepaalde berichtstromen niet beschikbaar.

Lees het volledige artikel op Nextens

Erfgenamen komen in de nalatenschap van een overleden familielid kleine kavels landbouwgrond tegen. Bij de erfbelasting leidt dat tot discussie over de waarde van de grond. Telt het hoge aankoopbedrag of de lagere agrarische waarde?

Lees het volledige artikel op Nextens

Vanaf 1 juli 2019 wijzigen de meeste tarieven van de belasting zware motorrijtuigen (bzm). De tarieven voor euronorm 0 tot en met 4 worden verhoogd. Ook het tarief voor 1 dag wordt verhoogd van 8 euro naar 12 euro voor alle motorrijtuigklassen.

Lees het volledige artikel op Nextens

Fiscaliteit verandert, dat weten we. Technologie wordt steeds prominenter en advies aan klanten is veelal gebaseerd op een analyse van data. Hoe sneller u de adviezen uit de data kunt destilleren, des te efficiënter u uw klanten kunt helpen.

Lees het volledige artikel op Elsevier Fiscaal

In een nog ongepubliceerd rapport van de Europese Commissie staat dat belastingen op vliegen niet of nauwelijks nadelig zal zijn voor de economie of werkgelegenheid. Een vliegtaks of een belasting op kerosine zou ook in Nederland geen impact hebben hebben op het aantal banen. Wel zou de CO2 uitstoot dalen en wordt de geluidsoverlast voor omwonenden van luchthavens minder.

Lees het volledige artikel op Elsevier Fiscaal

Register Belasting Adviseurs