De fiscus heeft terecht een navordering opgelegd aan een belastingplichtige omdat zijn belastingadviseur oneerlijk was bij het claimen van een persoonsgebonden aftrek in de aangifte IB/PVV. Dat oordeelt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in het hoger beroep. Eerder vernietigde de rechtbank de navorderingsaanslag. De Belastingdienst heeft dus alsnog gelijk gekregen.

Lees het volledige artikel op Nextens

Het kabinet worstelt met de hervormingen die Nederland moet doorvoeren in ruil voor steun uit het Europese herstelfonds van €750 miljard. Minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) zou graag een verdere beperking van de hypotheekrenteaftrek en de maximale hypotheek zien. De VVD ziet het niet zitten.

Lees het volledige artikel op Nextens

Het nieuwe steunpakket waar het kabinet aan werkt moet tot ver in 2021 doordraaien. Dat hebben anonieme bronnen bevestigd tegenover het AD en de Telegraaf. Het derde pakket zal fors kleiner zijn dan zijn voorgangers. De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) lijkt vooral aan de kant te worden geschoven.

Lees het volledige artikel op Nextens

Wat heeft het kabinet voor ons in petto op Prinsjesdag met betrekking tot de inkomstenbelasting? Hoe dan ook nieuwe tarieven in box 1 en box 2. Daarnaast wil het kabinet niet voor het eerst een nieuw plan lanceren om de heffing in box aan te passen. De vermogensredendementsheffing vormt al langer een ergernis voor belastingplichtigen.

Lees het volledige artikel op Nextens

Geef je al proactief advies aan klanten? Hoe pak je dat aan? Het adviseurschap is op veel verschillende manieren in te vullen. We spreken Stefan van der Vlist, zelf belastingadviseur bij Worrell en Jetten, over de verschillen die hij ziet ontstaan in de branche.

Lees het volledige artikel op Nextens

Gewoonlijk thuiswerken komt naar verhouding vaak en steeds meer voor onder zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Bij de keuze voor een kantoor of werkruimte thuis spelen diverse voor- en nadelen. Respectievelijk het besparen van huur- en reiskosten en het opbouwen van een netwerk. Maar wat zijn ook alweer de fiscale spelregels?

Lees het volledige artikel op Nextens

Huizenbezitters kunnen binnenkort geen gebruik meer maken van een goedkope computergestuurde taxatie bij het oversluiten van hun hypotheek. Dit is het gevolg van een nieuwe leidraad van de Europese bankentoezichthouder. Banken, huiseigenaren en het kabinet zijn niet blij met de Europese richtlijn. De Nederlandsche Bank (DNB) zou zich nog kunnen verzetten tegen de regeling.

Lees het volledige artikel op Nextens

Uitkeringsinstantie UWV heeft sinds begin juli bijna 1,5 miljard euro aan coronasteun uitgekeerd. Zo'n 45.182 werkgevers dienden een aanvraag voor loonsubsidies in. Bijna 41.000 van hen heeft inmiddels een voorschot ontvangen via de regeling Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 2.0. Het moet voorkomen dat bedrijven failliet gaan.

Lees het volledige artikel op Nextens

Accountants zijn tegen een voorgestelde wetswijziging van toezichthouder AFM. De wijziging zou het gemakkelijker maken om accountantskantoren te beboeten voor de kwaliteit van individuele wettelijke controles. De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft een brief verstuurd aan minister Wopke Hoekstra (Financiën) over de wetswijziging.

Lees het volledige artikel op Nextens

Het kabinet heeft vlak voor het zomerreces de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap ingediend, welke eerder in consultatie is geweest. De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) geeft commentaar en heeft begrip voor de wens van het kabinet. Het doel is om de mogelijkheden voor langdurig uitstel van de aanmerkelijkbelangheffing te beperken door het lenen voor consumptieve doeleinden van de eigen vennootschap (de bedoelde excessieve gevallen).

Lees het volledige artikel op Nextens

Register Belasting Adviseurs