Digitalisering. Ieder beroep moet eraan geloven, zo ook accountancy. Maar wat zijn nu de échte ICT-trends voor accountants? Daar gingen we naar op zoek tijdens de Accountancy Expo 2019. Wat bleek: wellicht weinig verrassend, maar wel nijpend: kantoren moeten focussen op hun softskills en software gebruiken om juist steeds meer persoonlijke aandacht te kunnen geven aan hun klanten.

Lees het volledige artikel op Nextens

Op 12 juli 2019 heeft de Hoge Raad de uitspraak gepubliceerd in een procedure over de vraag of de toekenning van (bonus)aandelen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling mag worden ondergebracht.

Lees het volledige artikel op Nextens

Minister Wopke Hoekstra is bereid om rond Prinsjesdag te bekijken hoe het staat met de ontwikkeling van de cao-lonen. Hiermee geeft hij invulling aan het dreigement van premier Rutte op het VVD-festival.

Lees het volledige artikel op Nextens

In deze liveblog houden we u op de hoogte van alle fiscale ontwikkelingen en ‘lekken’ rondom Prinsjesdag.

Lees het volledige artikel op Nextens

Na lang wachten is het eindelijk zo ver: een gemoderniseerde kleine ondernemersregeling (Kor). Deze treedt per 1 januari 2020 in werking. Al in de Fiscale agenda van 2011 staat de wens genoteerd om de Kor te vereenvoudigen.

Lees het volledige artikel op Nextens

Het melden van ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) blijkt nog een hele opgave. Het online formulier is onnodig tijdrovend en onduidelijk. In plaats van aan te moedigen, schrikt het accountants juist af om misdrijven te melden.

Lees het volledige artikel op Nextens

Minister Hoekstra heeft afgelopen maandag de uitgangspunten beschreven die hij hanteert in de vormgeving en uitvoering van het toezicht op DNB en de AFM als zelfstandige bestuursorganen. Het bijgeleverde controleprotocol is onder andere bedoeld om de externe accountant van de beide zbo’s nadere aanwijzingen te geven bij de accountantscontrole van de jaarrekening c.q. verantwoording.

Lees het volledige artikel op Nextens

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft naar aanleiding van een signaal over faillissementsfraude door een besloten vennootschap (bv) een onderzoek ingesteld bij een administratiekantoor. Het kantoor verzorgde de administratie voor de bv die een meubelwinkel exploiteerde. 

Lees het volledige artikel op Nextens

De rechtbank Rotterdam heeft een gedupeerde moeder gelijk gegeven in een zaak over de Kinder Opvang Toeslag. De toeslag was ten onrechte stopgezet door de Belastingdienst. De fiscus moet nu niet alleen toeslagen alsnog uitbetalen, maar ook schade aan de vrouw vergoeden.

Lees het volledige artikel op Nextens

Het hing al een tijdje in de lucht, maar recent werd het dan ook echt officieel: alle kantoren groter dan 100 m2 moeten per 1 januari 2023 minimaal een energielabel C hebben. Kantoren met een label D t/m G mogen daarna niet meer gebruikt worden.

Lees het volledige artikel op Nextens

Register Belasting Adviseurs