De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is een van de belangrijkste instrumenten van steunpakket voor bedrijven in de coronacrisis. Bijna 144.000 ondernemers met een omzetverlies boven de 20% hebben tijdens de eerste drie crisismaanden gebruik gemaakt van de regeling. Gerard Solinge, hoogleraar ondernemingsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, ziet een belangrijke taak voor accountants in de strijd tegen misbruik.

Lees het volledige artikel op Nextens

Op de website van het UWV is een rekenhulp ‘Simulatie NOW’ beschikbaar gesteld. Hiermee kan een inschatting worden gemaakt van hoe hoog het definitieve bedrag van de tegemoetkoming tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) zal zijn.

Lees het volledige artikel op Nextens

De NOW heeft een belangrijke rol gespeeld in het behoud van werkgelegenheid aan het begin van de coronacrisis. Nu een deel van de bedrijven echter langdurig een lagere productiviteit kent, neemt het belang van zoeken naar ander werk toe. Een lagere vergoeding voor bedrijven en/of een beperking van de loondoorbetaling aan werknemers vergroot de prikkel om minder productieve banen te verlaten voor meer productieve banen. Ondersteuning in de vorm van omscholing en begeleiding van werk-naar-werk kan daar ook een bijdrage aan leveren.

Lees het volledige artikel op Nextens

Eerder dit jaar hebben ondernemers en particulieren een brief van de Belastingdienst ontvangen over een openstaand bedrag. Als het bedrag nog niet is betaald, stuurt de Belastingdienst binnenkort als attentiesignaal een brief.

Lees het volledige artikel op Nextens

Nederlanders die ooit dachten onopgemerkt hun spaargeld in Zwitserland te stallen raken in het nauw. De Zwitserse belastingdienst gaat extra informatie delen met Nederland over mensen die een rekening hadden bij de Zwitserse bank UBS. Het bankgeheim is niet meer heilig sinds de Verenigde Staten (VS) begon met het opvragen van bankgegevens.

Lees het volledige artikel op Nextens

Personen die uitstel willen aanvragen voor het doen van aangifte erfbelasting in 2020 kunnen gebruiken maken van het online formulier in Mijn Belastingdienst. Hier kan maximaal 5 maanden uitstel mee worden aangevraagd.

Lees het volledige artikel op Nextens

Nederland en Rusland zijn in onderhandeling over de aanpassing van het belastingverdrag tussen de beide landen. Het Russische ministerie liet vorige week woensdag weten het verdrag te willen herzien. Rusland wil meer belasting kunnen heffen op dividenden en rentes die naar Nederland gaan. President Vladimir Poetin kondigde al in maart aan dat Rusland vanaf volgend jaar 15% belasting wil heffen op rente- en dividendbetalingen die buiten het land terechtkomen.

Lees het volledige artikel op Nextens

De Belastingdienst Toeslagen moet van de bestuursrechter van de rechtbank Limburg de schade, die een alleenstaande vrouw met vier schoolgaande kinderen heeft geleden, vergoeden. De schade is ontstaan doordat de Belastingdienst is blijven weigeren om haar een persoonlijke betalingsregeling toe te kennen voor de jaren 2012, 2013 en 2014 voor ten onrechte ontvangen kinderopvangtoeslag.

Lees het volledige artikel op Nextens

Multinationals liggen fiscaal onder vuur. Daarbij worden belastingontwijking en belastingontduiking ten onrechte vaak hetzelfde behandeld. Belastingontduiking is ten slotte een misdrijf en belastingontwijking geoorloofd. Bij alcohol- en tabaksaccijns is het soms zelfs de bedoeling zegt Leo Stevens, emeritus hoogleraar fiscale economie.

Lees het volledige artikel op Nextens

Nederland heeft met Kosovo een belastingverdrag gesloten. In dit verdrag staan afspraken die moeten voorkomen dat burgers of bedrijven dubbel belasting betalen of dat juist belastingheffing wordt ontweken. Het verdrag is op woensdag 29 juli 2020 in de Kosovaarse hoofdstad Pristina ondertekend.

Lees het volledige artikel op Nextens

Register Belasting Adviseurs