De ouders waarbij kinderopvangtoeslag onterecht is stopgezet of teruggevorderd (CAF11-zaak), krijgen vandaag bericht over de compensatie die zij in ieder geval van de Belastingdienst ontvangen. Dit bedrag is berekend op basis van de tot nu toe beschikbare informatie.

Lees het volledige artikel op Nextens

De Belastingdienst ligt onder vuur en de adviesbureaus van Nederland varen er wel bij. Op dit moment zijn er 42 onderzoeken in gang gezet, waar 28 bureaus bij betrokken zijn. De hofleverancier is het marktonderzoekbureau Blauw uit Rotterdam, dat meer dan 20 onderzoeken en adviezen voor zijn rekening nam.

Lees het volledige artikel op Nextens

Het fiscale nieuws van het afgelopen jaar stond onder meer in het teken van digitalisering, efficiënt werken, de kleine ondernemersregeling, nieuwe btw-nummers en uiteraard Prinsjesdag. Wat las u het liefst in 2019?

Lees het volledige artikel op Nextens

Ieder jaar in december komen de eindejaartips van de diverse accountantskantoren en brancheverenigingen voorbij. Veelal het vaste riedeltje: standaard adviespunten die relatief eenvoudig zijn uit te leggen aan de cliënt. In de laatste weken van 2019 zijn onderstaande vragen aan de orde van de dag.

Lees het volledige artikel op Nextens

Na Prinsjesdag 2018 kwam er nog een verrassing uit de hoge hoed van de staatssecretaris van Financiën; de maatregel excessief lenen van de eigen BV. Als een dga vanaf 2022 meer dan 5 ton leent van de eigen bv, dan wordt hij sneller in de belastingheffing betrokken.

Lees het volledige artikel op Nextens

De fiscus heeft zich ook de afgelopen drie jaar niet aan de wet gehouden tijdens de controles op kinderopvangtoeslagen. Dat blijkt uit interne verslagen van de Directie Toeslagen van de Belastingdienst die in handen zijn van RTL Nieuws en Trouw. Staatssecretaris van Financiën Menno Snel verklaarde eerder dat de Belastingdienst zich sinds 2016 aan de wet houdt.

Lees het volledige artikel op Nextens

De ledenvergadering van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zal worden gedomineerd door de Mannak-affaire. Het NBA-bestuur zal zich moeten verklaren met betrekking tot de gemaakte fouten. De ontslagen algemeen directeur is strijdbaar en heeft aangekondigd naar de rechter te stappen.

Lees het volledige artikel op Nextens

Naast algoritmes en steekproeven heeft de belastingdienst andere instrumenten voor een betere naleving van belastingverplichtingen. Alleen investeren in de controle van aangiftes is daarom niet efficiënt. Staatssecretaris Menno Snel van Financiën schrijft dit aan de Tweede Kamer in reactie op het rapport Datagedreven selectie van aangiften door de Algemene Rekenkamer.

Lees het volledige artikel op Nextens

De regering gaat meer vrijstellingen, kortingen en teruggaveregelingen voor de autobelastingen heroverwegen. Een aantal van de bijzondere regelingen sluit niet aan bij de twee doelstellingen van de autobelastingen, namelijk stabiele inkomsten en de ondersteuning van de luchtkwaliteits- en klimaatdoelen. Dat schrijft staatssecretaris Menno Snel van Financiën aan de Tweede Kamer.

Lees het volledige artikel op Nextens

Minder fiscale voordelen voor zzp'ers, één btw-tarief, de bundeling van toeslagen en de afschaffing van de hypotheekaftrek. Het zijn enkele voorstellen uit de publicatie Ontwerp voor een beter belastingstelsel met ideeën van dertig fiscaal deskundigen. De samenstellers Sybrand Cnossen en Bas Jacobs presenteren het boek vandaag.

Lees het volledige artikel op Nextens

Register Belasting Adviseurs