Er komt geen negatieve rente voor de kleine spaarders bij de vier grote banken. Dat is de uitkomst van de gesprekken die minister Wopke Hoekstra van Financiën de afgelopen periode heeft gevoerd met ABN Amro, ING, Rabobank en Volksbank. Het goede nieuws voor de spaarders met minder dan €100.000 op hun spaarrekening komt via een brief aan de Tweede Kamer.

Lees het volledige artikel op Nextens

Erfenissen en schenkingen zorgen voor de verplaatsing van vermogen van generatie op generatie, maar niet voor meer vermogensongelijkheid binnen de samenleving. Dat concludeert het Centraal Planbureau. Het CPB schrijft verder dat vermogende huishoudens een grotere kans hebben op een erfenis of schenking, maar dezelfde bedragen ontvangen als huishoudens met minder geld. Beide categorieën betalen een vergelijkbare belasting over die bedragen.

Lees het volledige artikel op Nextens

De inkomsten uit belastingen hebben een plafond bereikt in een groot aantal landen, waaronder Nederland. Sinds 2009 vormden belastingen een jaarlijks groeiend aandeel van het bruto binnenlands product (bbp), maar in 2018 kwam een eind aan die groei. Dat blijkt uit cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Lees het volledige artikel op Nextens

Wopke Hoekstra (Financiën) neemt het advies van werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland niet over. Vermogende Nederlanders en ondernemers mogen straks niet weten wie hun informatie in het uiteindelijk belanghebbenden register raadpleegt. Die maatregel zou het doel van het register wel eens kunnen ondermijnen en in strijd zijn met de privacybescherming volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Lees het volledige artikel op Nextens

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën heeft te weinig informatie gedeeld met de Tweede Kamer in de toeslagenaffaire. Dat vindt de Leidse hoogleraar bestuurs- en staatsrecht Wim Voermans. Voermans zei dat in gesprek met de Vaste Kamercommissie Financiën, in aanloop naar het Kamerdebat over de kwestie.

Lees het volledige artikel op Nextens

Vond u dit bericht waardevol?

Lees het volledige artikel op Nextens

Een belasting op industriële luchtvervuiling (zoals fijnstof) kan ervoor zorgen dat de vervuilende uitstoot grotendeels verdwijnt en is praktisch uitvoerbaar. Daarnaast is de maatschappelijke schade door luchtvervuiling hoger dan de kosten voor de industrie om deze terug te dringen.

Lees het volledige artikel op Nextens

Half december 2018 verscheen de evaluatie van de middelingsregeling op de website van de Rijksoverheid. De regeling kan niet onveranderd blijven bestaan, luidde de conclusie. Afschaffen, aanpassen en/of de regeling meer onder de aandacht brengen, luidde de beleidsopties.

Lees het volledige artikel op Nextens

De afgelopen tijd zijn er in de rechtspraak de nodige ontwikkelingen geweest over de fiscale eenheid btw. Dat kan betekenen dat er bij je klanten, zonder dat je het in de gaten had, een fiscale eenheid btw is ontstaan.

Lees het volledige artikel op Nextens

Multinationals ontwijken veel minder belasting dan gedacht. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van twee Amerikaanse wetenschappers. Het onderzoek schetst een heel ander beeld dan eerdere onderzoeken. Zo is de negatieve rol van Nederland als doorsluis-land ook beduidend kleiner.

Lees het volledige artikel op Nextens

Register Belasting Adviseurs