Het imago van accountants was al niet fantastisch. Maar het donderdag gepubliceerde AFM rapport doet er een schepje bovenop. De toezichthouder heeft de prestaties van vijf middelgrote kantoren bekeken, die samen goed zijn voor een marktaandeel van 16%. Twee van de vijf zakten geheel door het ijs. Van de veertien controledossiers scoorden twaalf een onvoldoende.

Lees het volledige artikel op Nextens

De rekening van het wanbeleid bij de Belastingdienst Toeslagen zal voor een flinke rekening zorgen. Dat is de uitkomst van het onderzoek onder leiding van oud-minister Piet-Hein Donner naar de zogenoemde CAF 11-zaak. De fiscus heeft niet alleen in de 300 bekende gevallen onbehoorlijk gehandeld. Donner rekent op duizenden gedupeerden meer.

Lees het volledige artikel op Nextens

De uitspraak van het Europees Hof van Justitie in een Duitse pensioenfondsen zaak zou een flinke tegenvaller voor de Nederlandse schatkist kunnen betekenen. Mogelijk krijgen pensioenfondsen miljoenen aan betaalde dividendbelasting terug in de Europese Unie. Het is niet de eerste keer dat het Europees Hof van Justitie zich uitspreekt tegen de heffing.

Lees het volledige artikel op Nextens

De directeur-grootaandeelhouder (dga) mag sinds 1 juli 2017 geen pensioen in eigen beheer (PEB) meer opbouwen. Als uw klant dga is en nog een PEB heeft, dan kan hij deze nog tot 1 januari 2020 afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting.

Lees het volledige artikel op Nextens

De druk van inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen en overige premies op het bruto-inkomen van huishoudens is de afgelopen jaren weer opgelopen. Hoewel het verschil tussen 2017 en 2018 gering is, is toch een stijgende lijn te herkennen.

Lees het volledige artikel op Nextens

Deze release van Nextens staat in het teken van de lancering van ‘content in aangifte’. Bovendien borduurt deze voort op de oktober-release door vier rekentools toe te voegen, namelijk de Annuïteitenberekening, Bepaling voordeel aflossen hypotheek, Berekening bijleenregeling en Goodwillberekening.

Lees het volledige artikel op Nextens

Nederland blijkt minder populair als doorvoerland van crimineel geld dan werd gedacht. Ieder haar wordt voor €13 miljard aan crimineel geld witgewassen in ons land. Dat blijkt uit onderzoek van hoogleraar Brigitte Unger van de Universiteit van Utrecht.

Lees het volledige artikel op Nextens

Als gevolg van Europese regels zijn vanaf 2020 ondernemingen verplicht hun eigenaren, of de personen die zeggenschap hebben, in een UBO-register in te schrijven. Doel is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit zoals witwassen. Invoering van een UBO-register is een uitvoering van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn.

Lees het volledige artikel op Nextens

Minister Wopke Hoekstra van Financiën is dichtbij een akkoord met de banken over het vrijwaren van kleine spaarders van negatieve rentetarieven. Nog voor 5 december moet het akkoord bekend worden gemaakt verzekerde de minister in een Kamerdebat. En het moet vergelijkbaar zijn met de maatregel die ABN Amro woensdag aankondigde.

Lees het volledige artikel op Nextens

Een voorwaardelijke bronbelasting zal helpen tegen het omsluizen van geldstromen via Nederland. Een analyse van het Centraal Planbureau (CPB) laat zien dat er minder rente- en royaltystromen via Nederland naar laagbelastende landen zullen gaan.

Lees het volledige artikel op Nextens