Financieel advies voor ZZP'ers

Ik ben ZZP

Financieel advies voor het MKB

Ik ben MKB

Financieel advies voor starters

Ik ben Starter

Financieel advies voor particulieren

Ik ben Particulier

Nabbe Administratie & Advies

Nabbe Administratie & Advies is een regionaal adviesbureau gespecialiseerd in het Midden- en Kleinbedrijf. Werkzaam op het gebied van Fiscale advisering, administratieve dienstverlening en financiële planning kunnen wij u ondersteunen bij uw bedrijfsvoering. Wij nemen uw (administratieve) zorgen uit handen waarbij uw persoonlijke begeleiding voorop staat.

Ons kantoor is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (Noab). Wij zijn gevestigd in Raamsdonksveer, gelegen aan de A27.

Arbeidsrecht Actueel

De onderstaande artikelen zijn geplaatst onder verantwoordelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl advocaten te Tilburg.

Betaling van genoten vakantiedagen nadat verplichting tot loondoorbetaling tijdens ziekte is geëindigd

Een werknemer die langer ziek was dan 104 weken en om die reden geen recht meer had op loon, had wel recht op loon gedurende de vakantiedagen die hij in die periode wenste op te nemen. Bij een...Lees verder »

Opzegging van arbeidsovereenkomst op voorwaarde van vervallen van loonsanctie

De opzegging door de werkgever van de arbeidsovereenkomst met de arbeidsongeschikte werknemer, gedaan tijdens de periode waarin het UWV de verplichting tot doorbetaling van loon tijdens ziekte had...Lees verder »

Werkgever is niet verplicht tot jobcarving

Een gemeente behoefde voor een gedeeltelijk arbeidsongeschikte ambtenaar geen passend takenpakket te creëren omdat een wettelijke verplichting daartoe ontbreekt en omdat er ook geen redelijke...Lees verder »

Werkneemster terecht nog voor 1% arbeidsongeschikt gehouden

Een medewerkster van de politie werd terecht voor 1% arbeidsongeschikt gehouden, ondanks dat zij gedurende de volledige werktijd taken vervulde die tot haar eigen functie behoorden, omdat zij daarmee...Lees verder »

Geen einde arbeidsovereenkomst bij beëindiging opleiding door leerling

De overeenkomst met een leerling kon niet worden beëindigd toen de leerling haar opleiding beëindigde omdat de overeenkomst met de leerling niet in een beëindiging voor dat geval voorzag. Een...Lees verder »

logo-verzeker-beroepsaansprakelijkheid.jpg